Aprovats els incentius fiscals per al patrocini de la propera Barcelona World Race

Publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l'aprovació de les exempcions fiscals per al patrocini de la Barcelona World Race 2022-2023 com a esdeveniment d'excepcional interès. Ja s'ha iniciat la formalització de la comissió interadministrativa que regularà els plans i programes que s'acolliran als incentius fiscals de l'edició 2022-2023.

 

Notícies JUL. 4, 2018 17:39

A quatre anys i mig de la seva celebració, la Barcelona World Race 2022-2023 ja ha estat reconeguda com a esdeveniment d'excepcional interès pel Congrés dels Diputats. Això vol dir que s'estableixen una sèrie de beneficis fiscals als patrocinadors que decideixin donar suport a la volta al món a vela organitzada des de la Ciutat Comtal. Es tracta d'una adequació del període d'aplicació dels incentius fiscals d'acord al nou calendari de la regata. D'aquesta manera, el programa de suport a la quarta edició de la Barcelona World Race s'estableix per 2020-2023.

Així, la Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB), organitzadora de l'esdeveniment, pot començar a tancar contractes de patrocini amb un considerable marge de temps i amb total seguretat jurídica. Aquest nou escenari afavoreix tant la planificació per a l'organització de la regata com per als equips participants. Per la seva banda els patrocinadors podran planificar la seva vinculació a l'esdeveniment amb antelació suficient. En cap edició de la regata s'ha comptat amb aquest temps per planificar l'estratègia de patrocini i optimitzar recursos.

El director general de la FNOB, Xosé Carlos Fernández, ha valorat l'aprovació de les exempcions fiscals: "És una molt bona notícia, perquè ens permet treballar amb temps i seguretat en el tancament de patrocinis per a la regata, i dona confiança també als equips participants. Tant els patrocinadors potencials com els navegants havien mostrat gran interès a participar en la quarta edició de la Barcelona World Race, i amb aquesta aprovació i tan bon punt es formalitzi la comissió interadministrativa, podem donar-los una gran seguretat per a la seva inversió. A més, amb la nova estructura del campionat del món IMOCA Globe Series, en el qual s'inclourà la Barcelona World Race, i l'acord entre la classe i Volvo Ocean Race per disputar aquesta última regata en vaixells IMOCA60, que potenciarà encara més la construcció de nous vaixells i el mercat de segona mà, la participació en aquesta quarta edició de la regata es preveu molt rellevant, tant en nombre com en qualitat."