Els àngels de la guarda dels skippers

Tres àngels custodis vetllaran les 24 hores del dia pels equips de la Barcelona World Race. Controlaran les seves posicions a la pantalla i mantindran contacte permanent amb els MRCC (els organismes de salvament internacionals) dels diferents països implicats, des de Sud-àfrica a Xile, passant per Austràlia i Nova Zelanda. I el telèfon que pot sonar d'un moment a l'altre. Jacques Caraës, director de regata, i els seus assistents Hubert Lemonier i Guillaume Evrard, seran els encarregats de vetllar durant tres mesos pels 16 navegants d'aquesta edició, sempre a punt per intervenir davant la mínima alerta.

Articles DES. 30, 2014 11:52

Si ara estan tots a Barcelona, a partir de finals del mes de gener la Direcció de Regata adoptarà un altre ritme de treball: dos estaran a Barcelona per ocupar-se de les tasques quotidianes i el tercer treballarà des de casa, encarregat d'estar de guàrdia durant la nit . "És un sistema que ens permetrà treballar a llarg termini", comenta Caraës, que afegeix: "Hem triat aquesta manera de funcionar tenint en compte dos factors: el cansament que s'acumula –per això per torns anirem a casa- i la necessitat d'estar rodats, i per això ens quedem tots a Barcelona les primeres setmanes de regata".

Distribució de tasques

En el si de l'equip, cadascú ha desenvolupat les seves pròpies competències. Vist el seu currículum com a navegant, Jacques Caraës és l'interlocutor amb els competidors. Hubert Lemonier, com domina diversos idiomes, és l'encarregat d'estar en contacte amb els MRCC; a més, amb l'ajuda de l'equip informàtic de la FNOB, ha desenvolupat una extensió del web de la Barcelona World Race, on els responsables de salvament de cada país tenen una fitxa detallada de cada tripulació, a més de la possibilitat de seguir en directe la progressió dels vaixells. Guillaume Evrard estarà més centrat en el seguiment de les classificacions i en el control del material de seguretat i de les balises, entre d'altres temes més tecnològics.

Tot i això, la polivalència dels tres membres de l'equip és la regla d'or. És també una condició indispensable per poder dur a terme una intervenció ràpida en cas de necessitat.

L'equip treballa també amb la col·laboració de Marcel Van Triest, que és l'encarregat de les informacions meteorològiques i el control dels gels, en aquest tema al costat de l'empresa CLS.