Meteorologia

La meteorologia és la gran protagonista en una volta al món. La tàctica a seguir, la seguretat i les condicions de vida a bord depenen en gran mesura de les condicions meteorològiques de cadascuna de les zones de navegació. El recorregut de la Barcelona World Race creua quasi totes les zones climàtiques del món, passa per tres oceans, i porta els regatistes a zones tradicionalment molt difícils per la navegació a vela.

Al mar doncs, el camí més curt no sempre és aquell que té menys distància sinó aquell en què les condicions ens permeten navegar millor. Per això és important tenir en compte vents, corrents marins superficials i l’onatge, per tal de planificar la travessa de menys durada i més còmode. Per aquest motiu, els coneixements meteorològics dels navegants són fonamentals a l’hora de plantejar la millor estratègia per arribar a bon port en la seva singladura al voltant del món.

Així doncs per ser un bon navegant cal saber interpretar els mapes del temps, d’aquesta manera poder saber quan es trobaran vents a favor o evitar grans tempestes que els poden posar en perill.