Els projectes científics de la Barcelona World Race

Els projectes científics de la Barcelona World Race

Els projectes científics de la Barcelona World Race 2014-15

La Barcelona World Race reforça el seu compromís amb la investigació científica, especialment en oceanografia i medi ambient, ja que durant la regata es desenvoluparan projectes científics en col·laboració amb diferents institucions que els lideren.

Aquests projectes els duran a terme els diferents equips participants i convertiran els IMOCA 60 en “laboratoris científics”, que es presentaran a la 2a Conferència Internacional sobre Investigació Oceànica que se celebra a Barcelona del 17 al 21 de novembre sota el lema One Planet One Ocean. Aquest lema també dóna nom a un dels equips de la regata més compromesos quant al desenvolupament dels diferents projectes de R+D+r que es duran a terme durant la regata.

Mesura de la salinitat i temperatura de l'aigua superficial

Entitats col·laboradores: ICM (Institut de Ciències del Mar (ISM) del Consell Superior d'Investigacions Científiques Espanyol (CSIC) – Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB).

Aquest projecte es va iniciar durant l’edició anterior de la regata. La seva finalitat és mesurar la temperatura i la salinitat del mar en diferents zones del planeta, moltes d’elles mai investigades per la seva llunyania de les rutes marítimes habituals. Amb aquestes dades, s’elaborarà un estudi sobre les condicions ambientals i geofísiques dels oceans. D’aquesta manera s’ajudarà a actualitzar el registre de diferents indicadors oceanogràfics, en el marc del programa mundial GOOS (Global Ocean Observing System), que permeti contrastar-los amb els obtinguts a través d’altres sistemes.

S'aplica a l’IMOCA 60 One Planet One Ocean.

Avaluació de la qualitat de l'aigua de la superfície per al projecte Citclops

Entitats col·laboradores: Citclops (Observatori Ciutadà de la Costa i l'Oceà Seguiment Òptic/7è Programa Marc de la Comissió Europea - Fundació  Barcelona Digital Centre Tecnològic (FBCT) - FNOB

L’objecte i el valor innovador d’aquest projecte és l’estudi de les condicions ambientals de les aigües superficials marines en relació amb indicadors relacionats amb la clorofil·la i la biomassa d’algues. El projecte inclou una nova metodologia d’observació basada en una aplicació aps de l’Escala Forel Ule que es pot incorporar lliurement als mòbils.

S'aplica a tots els IMOCA 60 que participen a la Barcelona World Race 2014-15

Desplegament d'una balisa d’Argo

Entitats col·laboradores: JCOMMOPS / IOC / UNESCO – Fundació Navegació Oceànica Barcelona

Cada vaixell transportarà una balisa Argo d’1,70 metres d'alçada i 22 kilograms. Aquestes boies serveixen per recollir dades de temperatura i salinitat del mar. Funcionen com un petit submarí. En llançar-les a l’aigua, romanen 10 hores surant i després se submergeixen fins als 2.000 metres de profunditat. Emergeixen a la superfície al cap d’uns 15 dies i automàticament envien la informació recopilada per satèl·lit. Aquesta operació es repeteix unes 150 vegades.

Els navegants de la regata deixaran els dispositius al pas per l’oceà Índic sud, entre el cap de Bona Esperança i les illes Kerguelen. Es tracta d’una zona poc estudiada perquè gairebé no hi passen vaixells comercials i pesquers, que són els que normalment llancen les balises.

S'aplica a tots els IMOCA 60 que participen a la Barcelona World Race 2014-15

Mesura de concentració de microplàstics en l’aigua de mar

Entitats col·laboradores: Institut Químic Sarrià / ICM – CSIC - FNOB

El vaixell estarà equipat amb un dispositiu per detectar el nivell de microplàstics a l’aigua de mar. Aquestes partícules nocives afecten els cicles biològics de moltes espècies en ingerir-les. Requereixen detectors especialitzats per tal de localitzar-les. Els dispositius consten d’un sistema de filtres i tubs d'assaig que recullen i mesuren les partícules i posteriorment s’envien les dades via satèl·lit.

S'aplica a l’IMOCA 60 One Planet One Ocean.