Motor de combustió amb alternadors

Motor de combustió amb alternadors

La forma més habitual de carregar les bateries en un vaixell és amb alternadors acoblats al motor o a un generador. Aquesta carrega exigeix un cicle de 30 minuts de motor encès cada 12 hores, el que es tradueix en uns 200-300 litres de combustible per donar servei a tota la volta al món. Això no vol dir que s’utilitzi el motor per fer avançar el vaixell, ja que abans de la sortida es precinta el gir de la hèlix i es comprova a l’arribada que ho segueix estant. El motor només es pot utilitzar per carregar bateries i en cas d’emergència, com pot ser per auxiliar el vaixell d’un company.

El principal avantatge d’aquest sistema és la seguretat de poder disposar d’electricitat sempre que es tingui combustible, sense dependre de les condicions climàtiques necessàries per generar energia que requereixen els altres sistemes. Com a desavantatge destacar que el combustible és un recurs limitat, i el seu ús per produir energia contamina i fa soroll.

Per aquest motiu s’està experimentant amb la opció més ambiciosa i radical de substituir el motor d’explosió per un motor elèctric. El reglament diu que el motor ha de ser capaç d’empènyer l’embarcació a una velocitat de cinc nusos durant cinc hores, en l’actualitat ja hi ha models al mercat que ho permeten. Amb això s’estalvien 250 litres de combustible. No és absurd pensar que, en un futur, siguin els motors elèctrics els que acabin imposant-se en la classe IMOCA.