L'equip humà

Organitzar una regata oceànica com la Barcelona World Race és un procés complex i requereix d’un vast equip humà altament coordinat i professionalitzat, que englobi no només les àrees esportiva i tècnica, sinó també la financera, la d’operacions, la de comunicació, la d’informàtica...

D’altra banda, els equips participants hauran de comptar també amb un conjunt de perfils professionals tan variats com poden ser els regatistes, els assessors externs i els diferents professionals que conformen l’equip de terra.

Igualment, per tirar endavant aquest projecte esportiu, es necessita el suport d’empreses i organitzacions que patrocinin tant l’esdeveniment com la participació dels diferents equips. Sense aquest suport econòmic seria impossible aconseguir els fons necessaris per disposar de l’equip humà i d’un vaixell a punt a la línia de sortida.