Observatori Oceanogràfic

En aquesta nova edició s’ha ampliat el nombre de projectes científics de col·laboració. L’objectiu d’aquest apartat, Observatori Oceanogràfic de la Barcelona World Race, és presentar els diferents sistemes d’indicadors obtinguts en el transcurs de la regata, segons els respectius projectes.

Projectes

La nova bateria de projectes ha suposat una recollida de dades lligades a les següents línies d’estudi oceanogràfic:

1 - La dinàmica de les masses d’aigua oceàniques, les seves característiques físiques de superfície i de profunditat (temperatura, salinitat i densitat), i la seva vinculació i incidència en la climatologia.

2 - La qualitat ambiental i biològica de les aigües marines i a la seva afectació per els impactes de la contaminació antròpica.

En concret, en aquesta tercera edició de la Barcelona World Race s’han incorporat quatre projectes. En dos d’ells, Boies Argo (dinàmica de les masses d’aigües i característiques físiques) i l’app Citclops (qualitat ambiental i biològica aigües marines de superfície), hi han participat tots els equips. Els altres dos, nova edició del seguiment de Temperatura i Salinitat superficials i Contaminació de les aigües per Microplàstics, s'han desenvolupat a partir dels equips específics instal·lats en el vaixell One Planet, One Ocean, que ha assumit la funció de vaixell científic, i que va constituir la referència i el lema de la 2nd International Ocean Reserch Conference, organitzada conjuntament per la FNOB i la COI-UNESCO, a Barcelona, el novembre del 2014.

 

El clima s’escriu en la superfície del mar

Temperatura i salinitat d’aigües marines de superfície

L’obtenció automatitzada de temperatura i salinitat de les aigües de superfície en continu al llarg de tot el recorregut, en el marc del programa mundial Global Ocean Observing System (GOOS). Aquesta nova edició del projecte ha tingut per objectiu, i valor afegit específic, el disposar d’una nova referència de registres equivalents i permet establir noves valoracions en relació als canvis observats de la dinàmica de la climatologia i factors associats al canvi climàtic. Llegir més...

 

Enemics microscòpics

Microplàstics i d’altres elements contaminants

El projecte ha contemplat la recollida automatitzada de mostres d’aigües marines de superfície, a través d’un sistema de microfiltres, durant el recorregut de la regata de la Barcelona World Race. Aquestes mostres són posteriorment analitzades i caracteritzades en els laboratoris especialitzats. Es tracta d’un projecte innovador i singular, en tant que permet obtenir dades rellevants d’un tipus de contaminació important però encara poc conegut, especialment en les diverses zones del recorregut, d’on es te poca o nul·la informació. Llegir més...

 

El nostre futur s’amaga al fons de l’oceà

Balisses Argo

El projecte està vinculat als programes de la COI-UNESCO en relació a l’estudi de la estructura i la dinàmica de les masses d’aigua dels oceans, realitzat a través de les boies perfiladores Argo (donen perfils de temperatura i la salinitat en funció de la profunditat). Es tracta d’un projecte internacional que té ja més de 10 anys de vida i consisteix en distribuir una xarxa de perfiladors autònoms, que durant almenys tres anys van a la deriva segons els corrents i envien cada 10 dies un perfil vertical complet de temperatura i salinitat des de superfície fins els 2.000 metres de fondària. En l’actualitat hi ha uns 3.000 d’aquests perfiladors operatius distribuïts per tot l’oceà, especialment en zones més transitades. La Barcelona World Race hi ha col·laborat a partir del llançament per part dels skippers dels diferents equips d’una boia Argo. La zona de llançament es va fer a l’Oceà Atlàntic en el que es va definir com a dia Argo-BWR, el pasat 23 de gener de 2015. El criteri per donar llum verda al llançament de les boies va ser que la flota estigués a una zona poc freqüentada per la navegació, de la que es disposa de poques dades i registres d’informació científica i on la densitat de perfiladors Argo és molt baixa.

El Programa mundial de les boies Argo serveix de base per conèixer el comportament quasi sinòptic de corrents i les masses d’aigua més actives, en una capa de 2.000 metres de gruix en tot l’oceà. Llegir més...

La clorofil·la surt a la foto

Projecte Citclops

El projecte està orientat a l’estudi de les condicions ambientals de les aigües superficials marines en relació a la biomassa i una primera aproximació a la composició d’algues microscòpiques (fitoplàncton), d’acord a la metodologia basada en el sistema de mesura de l’Escala Forel Ule. Es tracta d’un mètode senzill basat en una escala de colors de l’aigua que permet caracteritzar la clorofil·la superficial.

El valor innovador del projecte Citclops es concreta en la incorporació de la metodologia de l’Escala Forel com una aplicació app amb el seu corresponent desenvolupament tecnològic de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) aplicades. Aquesta aplicació app és de lliure incorporació per a ús generalitzat. En aquest sentit el projecte Citclops te per finalitat afegida el foment de la ciència participativa com a una estratègia de difusió dels valors mediambientals i de foment de les bones pràctiques. 

D’acord a aquests criteris i finalitat, la Barcelona World Race ha incorporat el projecte Citclops, facilitant a tots els equips un terminal amb l’aplicació, per poder fer fotografies de les masses d’aigua de les diferents zones oceàniques, en la mesura que ho permetin les condicions de competició i navegació, i aportar així registres i indicadors de la qualitat de les seves condicions ambientals. Llegir més...