Calmes Ecuatorials

D'algues i calmes
Emails dels vaixells ABR. 2, 2015 17:06

D'algues i calmes

Nandor Fa y Conrad Colman expliquen el pas del Spirit of Hungary per les calmes equatorials.

Nandor Fa:

La manera en què vam passar les calmes equatorials va ser fenomenal. Ja vaig tenir sort aquí al '92 en el camí de baixada, quan vaig creuar la infame "Latitud del cavall" (alta subtropical) de la mateixa manera que ara. (Se li deia "Latitud del cavall" en la gran era dels clippers, perquè els vaixells es quedaven encallats allí durant tant temps que els cavalls dels soldats morien).

Llegiu-ne més »