La Barcelona World Race obté la certificació ISO

És el primer esdeveniment esportiu al món en obtenir simultàniament la prestigiosa certificació en gestió de la qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball. Les certificacions s'emmarquen en els eixos d'activitat de la FNOB amb els que va desenvolupar la Barcelona World Race i la resta dels seus projectes des dels seus inicis.
A més, la FNOB espera obtenir el nou certificat de visió global de la sostenibilitat en la gestió d’esdeveniments que estarà vigent l’any proper i ser així el primer organitzador esportiu europeu en aconseguir-ho.
La coherència amb els seus eixos d’activitat i la responsabilitat amb els seus patrocinadors, patrons i, col·laboradors fan avançar a la Barcelona World Race i als projectes de la FNOB envers la màxima qualitat, sostenibilitat i excel·lència empresarial.

Notícies JUL. 5, 2012 16:44

Aquest matí, Maite Fandos, presidenta de la FNOB, ha rebut de mans del Gerent d’Operacions BU Certificació de Sistemes, Guillermo Pastor Auguet, d'APPLUS, els documents que acrediten l'obtenció de les certificacions en els sistemes de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut en el treball desenvolupats a la Barcelona World Race 2010/11. La regata al voltant del món a dos s'ha convertit així en el primer esdeveniment esportiu que obté la certificació en les tres normatives: qualitat, medi ambient, i seguretat i salut en el treball.

Les certificacions ISO són unes normes promogudes per l'Organització Internacional de Normalització, amb seu a Ginebra. El seu nom no és un acrònim, com moltes vegades es creu, sinó que prové del grec isos (igual) i la seva funció principal és la de buscar l'estandardització de normes de productes i seguretat per a les empreses o organitzacions a nivell internacional. Les certificacions que ha obtingut la FNOB són la UNE-EN-ISO 9001:2008, en sistemes de gestió de qualitat; la UNE-EN-ISO 14001:2004 en sistemes de gestió ambiental i la OHSAS 18001: 2007 en sistemes de gestió de seguretat i salut laboral al treball. 

Una reafirmació de la filosofia de la FNOB 

L'obtenció d'aquestes certificacions està en concordança amb els eixos bàsics de treball amb els que va néixer la FNOB ( R+D, Educació i Coneixement, Ciència i Tecnologia i Medi ambient) i amb la filosofia d'avançar cap a la millora contínua de la gestió i la consecució de l'excel·lència empresarial. En aquest sentit, a la Barcelona World Race de 2010/11, la Fundació va impulsar un seguit d'accions ambientals en el context de la pròpia regata, així com va imposar el compliment de pràctiques ambientals per part dels seus equips que van participar amb els vaixells IMOCA Open 60.  

Aquesta filosofia s'ha fet ja extensiva a tots els projectes i activitats de l'entitat i marquen la línia a seguir en el futur. En aquesta línia, la FNOB està treballant ja en els requeriments per obtenir la nova certificació ISO 20121 sobre la visió global de la sostenibilitat en la gestió d'esdeveniments. Aquesta certificació encara no està vigent i la FNOB espera obtenir-la aquí a un any, de manera que suposarà que la Barcelona World Race sigui probablement el primer esdeveniment europeu en aconseguir-la. 

Maite Fandos, ha destacat la importància de les certificacions aconseguides per la Barcelona World Race: "La Barcelona World Race ha estat sempre un model d'èxit. Primer a la vessant esportiva, després en l'econòmica i ara fa un pas més en terreny de l'excel·lència en la gestió. Això significa que no només és una gran regata sinó que està ben gestionada. Amb això marca de nou un model exemplar ." 

D'altra banda, Guillermo Pastor, va felicitar l'equip de la FNOB per haver aconseguit la certificació en un sector en el qual estableix una referència: "És significatiu l'esforç que heu realitzat, ja que una empresa jove com la vostra que ha iniciat un projecte en un camp tan complex, en el qual no hi ha patrons preestablerts, no és fàcil establir un model de gestió. Heu estat innovadors i he de felicitar." 

La importància de les certificacions 

L'evolució dels projectes de la FNOB (la Barcelona World Race, els esdeveniments transoceànics, las regates de promoció de la Classe IMOCA i les activitats del Campus), ha d’avançar paral·lela al creixement de la pròpia entitat. Per una altra banda, la FNOB té la responsabilitat, envers els seus patrocinadors, patrons i col·laboradors, de posar en pràctica accions destinades a la millora i garantia de la qualitat.  

En aquest sentit, l'obtenció de les certificacions ISO en matèries com el control de processos, la gestió de recursos, l’anàlisi de requeriments, l'enfocament envers els procediments que aportin valor i la millora continuada demostra els alts nivells de qualitat assolits per la FNOB i garanteixen l’evolució dels seus projectes en concordança amb la seva estructura empresarial. 

Un objectiu de tota la plantilla 

La obtenció de la certificació ha estat possible gràcies a l’esforç i ferma voluntat de l’ equip humà de la FNOB, que ha analitzat i optimitzat els procediments de treball durant els darrers mesos amb aquest objectiu.La plantilla de la FNOB, que en el període d'operació, en plena Barcelona World Race, arriba a més de 250 professionals, es redueix al mínim imprescindible en el període entre edicions. Durant aquests mesos, es duen a terme les accions de comunicació i de RRPP, la captació de patrocini, la preparació dels Programes Educatius, els acords amb els mitjans o la gestió de l'enorme fons documental, entre d'altres. Es tracta d'una activitat estratègica per garantir l'èxit, no només de la següent edició de la regata, sinó també dels esdeveniments i accions organitzats per la FNOB al voltant de la Barcelona World Race, com ho són la creació del Centre d'Interpretació, el rècord NY -BCN o la Volta a Espanya, entre altres. Són accions necessàries i orientades a mantenir la presència als mitjans, apropant la Vela Oceànica al públic i garantint una adequada visibilitat als patrocinadors.