10.000 milles!

Aleix Gelabert (One Planet, One Ocean & Pharmaton):

És la distancia que dúiem navegada aquest matí segons el nostre GPS. Tota una fita sens dubte tant per al Didac com per a mi, ja que la distància més llarga que havíem navegat fins ara era d'unes 3.200 milles a la segona etapa de la Minitransat.

Emails dels vaixells FEB. 8, 2015 19:50

Aquests últims dies les condicions de vent han estat molt variables, tant en direcció com en intensitat, i ara negociem una alta pressió que s'interposa en el nostre camí abans de tornar a agafar el règim de vents de l'oest. Per fer-ho, navegarem ben arran de la zona d'exclusió marcada per l'organització per evitar trobar-nos amb gels.

A més de competir amb l'Spirit of Hungary i el We Are Water que tenim al darrera i al davant, també ho fem contra els temps que va fer el nostre vaixell en les anteriors voltes al món:

Ellen (MCArthur): 44 dies a Leeuwin, Albert (Bargués) i Servane (Escoffier): 47 dies, i Ludo (Ludovic Aglaor) i Gerard (Marín): 51 dies.

Ens queden encara unes 2300 milles per al segon dels grans caps...