Estret de Gibraltar

La meteorologia de l'estret depèn de factors molt diversos. La conjunció d'un oceà obert, un mar tancat i un desert són determinants d'aquesta meteo, però l'orografia de la zona és la gran responsable d'extremar aquestes característiques.

Articles JUL. 25, 2012 01:00

Hi ha molts factors, moltes variants a tenir en compte per mirar d'explicar les trampes que para l'Estret. N'hi ha prou fixant-nos en el mar per constatar, pura física, la diferent densitat de les aigües de l'Atlàntic i del Mediterrani. Les del Mare Nostrum, un mar tancat, són més càlides i contenen més sal. La intensa evaporació, provocada per la forta insolació, hores anuals de sol, estan a la base d'aquesta elevada salinitat que juga un factor clau en el transvasament de líquid de l'Atlàntic cap al Mediterrani. En aquest punt de confluència, d'intercanvi, a Gibraltar, les aigües més denses flueixen per sota de les de l'oceà i es crea un corrent en superfície, com un raig d'aigua atlàntica xuclada pel Mare Nostrum.

Ara bé, l'evaporació que ja hem citat juga, a més, una altra carta ja que, a part d'afavorir la salinitat, fa que el Mare Nostrum tingui sempre un dèficit de nivell constant respecte a l'Atlàntic, i això crea una entrada contínua d'aigua superficial, que s'afegeix, se suma a la tendència anterior. Per acabar cal esmentar les diferències periòdiques de nivell derivades de les marees en el sentit clàssic, amb la plenamar i la baixamar, amb el resultat que quan la marea puja es dirigeix a l'oest, cap a l'Atlàntic, i quan baixa canvia de direcció i flueix cap a l'est, cap al Mediterrani. Fins aquí tot correcte, però la complexitat de factors que hem esmentat abans fa que aquest esquema previsible no sigui vàlid per a tot la zona de l'Estret.

En línies generals podem convenir que al tram crític, al cor de l'Estret, el corrent de superfície, l'entrant, que va cap a l'interior del Mediterrani és superior, més fort que el produït per la marea de flux. Però convé no obviar la influència dels accidents costaners, els caps, les badies, els baixos com el del Banco del Hoyo o el de Trafalgar que també compten lògicament, amb el resultat de canvis sobtats en la direcció i en la intensitat dels corrents, formació de remolins i un llarg etcètera de sorpreses no del tot agradables i entre les quals cal destacar-ne una de determinant, el factor vent.

Un vent que pot bufar endimoniat i que influirà notablement sobre els valors del corrent, reforçant-lo o aixecant una mar impossible quan bufa en contra. Simplement fent un cop d'ull, veient l'orografia, el perfil de la costa, i l'estrangulament que es produeix a l'Estret, només 8 milles separen Tarifa de la punta Cires, entendrem per què, pur efecte Venturi, compressió de fluids, un tranquil força 3 es convierteix en escasses milles en un desagradable i incòmode força 7, i aplicant aquesta regla quan a Alborán o al golf de Cadis hi ha temporal, ja que l'estret es tanca.