Reconeixement oficial per als docents que segueixen la Barcelona World Race

Els docents responsables del grups que participin de forma activa en el programa educatiu, rebran un certificat de formació de 60 hores atorgat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

NOTICIES SET. 3, 2014 15:23

El criteri per a l’obtenció del certificat de formació és la finalització del 80% de les activitats proposades. Això vol dir, que els docents amb el seu grup classe han d’haver participat en l’activitat central del programa educatiu, Seguint la regata en temps real, amb un mínim de 3 aportacions mensuals al bloc entre els mesos de novembre i març. D’altra banda, caldrà la participació activa en almenys tres activitats més de les que formen part del programa educatiu.

El període per inscriure’s i tenir accés a aquest certificat de formació s’obre el 15 de setembre fins el 30 d’octubre.

Col·laboració institucional

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Consorci El Far, entitat responsable del Programa educatiu de la regata, i La Fundació Navegació Oceànica Barcelona, entitat organitzadora de la Barcelona World Race, treballen conjuntament des de la primera edició d’aquest esdeveniment esportiu per oferir als centres educatius un recurs motivador que facilita el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat i que potencia la incorporació de les TAC a l’aula. Totes les activitats desenvolupades són gratuïtes, d’aquesta manera es vol garantir seva accessibilitat a tots els escolars.

El programa educatiu

La gran aventura i el repte que suposa donar la volta al món en un veler és un bon moment per dur a terme un aprenentatge basat en projectes. L’alumnat podrà assolir competències i treballar continguts relacionats amb el currículum escolar però, d’una manera ben diferent: a través d’un esdeveniment que té lloc en temps real, amb una metodologia d'ensenyament-aprenentatge pròpia, i amb el suport tècnic i docent de l’equip educatiu del Consorci El Far.

Durant aproximadament cent dies, pots treballar també valors associats a la navegació i a la vela oceànica com ara la superació personal, el treball en equip, la convivència...; fomentar l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació; promoure actituds respectuoses amb el medi marí; descobrir projectes científics vinculats als mars i oceans... Es proposen diferents activitats i es faciliten materials pedagògics per treballar des de l’aula i col·laborar en xarxa amb altres centres educatius.

Inscriu-te al reconeixement oficial (només per a docents dels centres educatius de Catalunya)