L’emoció arriba a les aules!

El programa educatiu de la Barcelona World Race torna a hissar veles. Durant aproximadament cent dies que dura la regata, es treballaran coneixements i valors associats a la navegació i a la vela oceànica.

NOTICIES AG. 8, 2014 08:30

La gran aventura i el repte que suposa donar la volta al món en un veler és un bon moment per dur a terme un aprenentatge basat en projectes i d’aquesta manera assolir competències, objectius i actituds que es treballen des del currículum escolar, però d’una manera ben diferent: a través d’un esdeveniment que té lloc en temps real, i amb el suport tècnic de l’equip educatiu del Consorci El Far.

Les activitats i els materials pedagògics que es faciliten permeten treballar des de l’aula i col·laborar en xarxa amb altres centres educatius. Podreu participar en tot un seguit d’activitats educatives que tenen la regata, les TAC, els navegants amb les seves vivències, i el mar, com a fil conductor.

 

Més de 15.000 alumnes segueixen la regata

La passada edició de la regata de volta al món a dos va comptar amb una participació de 132 escoles i instituts amb un total de 15.000 alumnes. Pel que fa la naturalesa dels centres educatius, va destacar la implicació dels centres de primària, els qual van representar un 78%, mentre que els de secundària van ser un 48%. Enguany però, les inscripcions dutes a terme fins a la data fan preveure un augment considerable tant de participació, com de centres de secundària inscrits.

Aquest any també, augmenta en número de centres que decideixen fer servir la regata com a projecte de centre, pel que tots els nivells educatius estaran implicats en el seguiment d’aquest esdeveniment esportiu de primer ordre.

El creixement de participació respecte les edicions anteriors confirma la utilitat d’aquesta proposta educativa innovadora com a eina per transmetre coneixements, valors, vivències, etc. De fet, més 200 docents de tota Catalunya han participat al llarg d’aquest any als diferents cursos de formació que s’han organitzat en col·laboració el Departament d’Ensenyament i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

El programa educatiu de la Barcelona World Race està coordinat i desenvolupat per l’equip educatiu del Consorci El Far, entitat que compta amb més de 20 anys d’experiència en la creació i implementació de programes i activitats educatives vinculades a la cultura del mar.