Els docents ens donen la seva opinió

En acabar el programa educatiu, la Universitat de Barcelona va dur a terme un procés d'avaluació de la tasca desenvolupada des del projecte educatiu de la Barcelona World Race. També els docents ens han donat la seva opinió.

NOTICIES JUNY 30, 2015 09:28

A quina hora fem la BWR?... demanen alumnes. Hem fet titelles simulant diàlegs emocionals entre els tripulants. Els nens arriben a classe preguntant si algú ha creuat la "zona d'exclusió". Fa un any no ho haguérem cregut. Treballem les emocions, quan l'Hugo Boss va abandonar els nens estaven molt tristos. Ho hem integrat amb la història i el patrimoni marítim de la població. Els nens en parlen fora de l'aula! Els nens estan entusiasmats! Aquí no navega ningú i mira’ns ara…

L’avaluació feta del Programa Educatiu de la Barcelona World Race per part de la Universitat de Barcelona recull opinions, comentaris i avaluacions dels docents que han participat. Aquests han pogut valorar tant de la tasca desenvolupada per l’equip educatiu responsable de posar-ho en pràctica, com per la feina que els mateixos han hagut de dur a terme a l’aula.

L’informe final que presenta la UB posa de manifest que aquest és un recurs que ha estat molt ben valorat. Malgrat el desgast del dia a dia escolar manifestat pels educadors, es manté l’entusiasme cap a un recurs educatiu que tenen en alta consideració i que ja donen per consolidat després de tres edicions.

En aquest sentit, els docents valoren molt bé el suport rebut per part de l’equip del Consorci El Far, qui va rebre novament l’encàrrec de la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona de desenvolupar aquesta eina. També els materials i els continguts han estat ben valorats tot i que es demanen continguts nous (art, plàstica, emocions…). En aquesta edició ha crescut el nombre de centres que han treballat per projectes; això ha suposat que es donin nombroses iniciatives adreçades als alumnes d’educació infantil i primers nivells d’educació primària.

Quant a millores proposades pels docents, es concreten principalment en tres fronts que suposen una ampliació progressiva del PE original cap a més àrees: Donar més valor/contingut esportiu al PE (psicomotricitat, experiències sensorials, equilibri, orientació... ; treballar més els procediments, fer el PE més pràctic (experiments, manipulació, plàstica, construcció, jocs…); incorporar/explotar més les possibilitats que té el PE per l’educació emocional i artística (entendre a l’altre, connectar, dissenyar, idear…).

Enguany, la manca de temps ha estat un dels arguments dels mestres alhora de justificar el nivell d’ús que n’han fet. L’abast i varietat de temes tractats en el PE supera el que molts d’ells esperaven al començar-lo. De fet, els docents coincideixen en què, en aquesta edició s’ha admès que “el PE posa a prova l’organització interna dels equips dels centres. Si no hi ha una coordinació i bona entesa no es pot implementar”.

En general el programa educatiu de la Barcelona World ha estat valorat pels docents per un 9,6 (de l’1 al de 10).