Per què l’aigua de mar és salada?

Per què l’aigua de mar és salada?

Si llegim l’etiqueta d’una ampolla d’aigua mineral qualsevol, veurem que ens mostra els resultats de les anàlisis, del seu contingut, i observarem que hi figuren unes petites quantitats de sals dissoltes. Són quantitats mínimes, però hi són. L’aigua de la pluja, una vegada ha arribat a terra, va seguint un camí que un dia o altre la portarà de retorn al mar. Podrà anar-hi per superfície o per sota terra, però al llarg d’aquest recorregut anirà dissolvent petites quantitats de les sals minerals que componen el substrat que la conté.

 

Una vegada aquesta aigua arriba a l’oceà, es passejarà allà on la portin els corrents i potser en algun moment s’evaporarà per tornar a caure en forma de pluja. Les sals dissoltes però, no l’acompanyaran en aquesta nova volta del cicle, i es quedaran a l’oceà.

 

Any rere any, doncs, al llarg de la història dels oceans, les sals dipositades per l’aigua rebuda des dels continents, han assolit una concentració mitjana d’uns 35 g/kg, és a dir, aproximadament un 35 per mil o un 3,5%, amb variacions significatives d’un lloc a un altre. La composició de la sal, en canvi, és molt semblant a tot arreu dels oceans. Aproximadament el 84% és clorur sòdic (NaCl). La resta són sulfats magnèsic (10%) i càlcic (2%), clorur potàssic (1%), i fins a un 3% de multitud d’altres substàncies que comprenen pràcticament tota la taula periòdica.