Densitat

Densitat

La densitat ens mesura la quantitat de massa per unitat de volum -g/ml-. La densitat de l’aigua és directament proporcional a la salinitat i la pressió, i inversament proporcional a la temperatura. La combinació de tots aquests factors ens porta a què hi hagi una estratificació de l’aigua de mar amb un augment de la densitat en funció de la fondària.

Sabem que els cossos es dilaten quan s’escalfen. És a dir, en augmentar la temperatura també augmenta el seu volum i, com que la massa no haurà variat, la seva densitat disminuirà. L’aigua calenta, doncs, serà més lleugera que la freda i, per tant, tindrà tendència a quedar-se a la superfície mentre que si es refreda, tendirà a enfonsar-se.

La densitat de l’aigua del mar també depèn de la salinitat. Si una aigua és més salada que una altra, serà més densa doncs, en un mateix volum hi haurà més massa. Aquesta característica fa que no sempre tinguem aigua calenta a dalt i aigua freda a baix perquè la densitat també dependrà de la salinitat. Així, si en algun lloc càlid hi ha evaporació suficient, l’aigua resultant pot enfonsar-se i “guardar” l’escalfor en l’interior de l’oceà.