Corrents marins

Els corrents oceànics es generen a causa del moviment de rotació de la Terra, el vent planetari, així com la configuració de les costes i la ubicació dels continents. La rotació de la Terra fa que l’aigua superficial es desviï un cert angle respecte a la direcció del vent. Aquest fenomen es coneix amb el nom de Coriolis i fa que els corrents es desviïn cap a la dreta a l’hemisferi Nord i cap a l’esquerre a l’hemisferi Sud.

 

Aquests corrents generen uns moviments de l’aigua a nivell superficial formant uns sistemes de corrents circulars que s’anomenen girs. Per compensar aquests corrents se’n generen uns altres de profunds que van en sentit contrari. Això vol dir que, si a nivell superficial les aigües es mouen d’oest a est, en profunditat les aigües es mouen d’est a oest.

 

Aquests moviments de les aigües superficials i profundes acaba formant una cinta transportadora al llarg de tot el planeta que triga uns 1.000 anys en completar tot el circuit. En determinades zones del planeta les aigües superficials s’enfonsen cap a les profunditats marines i per compensar-ho, en altres zones del planeta, l’aigua puja a la superfície en el que s’anomena aflorament. Aquestes zones d’aflorament són molt riques en plàncton i per tant en recursos pesquers.

 

A nivell global la cinta transportadora comença amb l’aigua salada i freda que s’enfonsa a l’Atlàntic nord, es dirigeix cap al sud per les profunditats marines i voreja l’Antàrtida, es bifurca a l’alçada de l’Índic i el Pacífic i torna a la superfície barrejant-se amb aigües més càlides de la superfície. Finalment els corrents superficials càlids tornen l’aigua a l’Atlàntic.