Corrent circumpolar antàrtic

Corrent circumpolar antàrtic

El Corrent Circumpolar Antàrtic és un corrent marí fred que flueix lliurement d'oest a est al voltant de l'Antàrtida, en la mateixa direcció del moviment de rotació de la terra. Això és així perquè aquest corrent no troba cap continent en tota la seva trajectòria que interfereixi en la seva circulació.

Quan els regatistes s'aproximen al cap de Bona Esperança ja fa dies que tenen l'atenció posada en els mapes isobàrics de l'extensa zona compresa entre els paral·lels 40 i 60. En aquestes latituds és una zona de formació de borrasques que s’encadenen unes amb les altres formant un autèntic cordó al voltant de l'Antàrtida que va circulant d’oest a est. Els vents que es generen al sector nord d'aquestes borrasques són molt potents. Per això, l'objectiu dels navegants és arribar el més aviat possible al sector nord d'una de les borrasques. En l'argot dels regatistes això es diu “agafar el tren” i cal fer-ho ràpidament perquè, el primer que arriba agafa el primer tren i no se sap quan en sortirà un altre.

Estar en trens diferents significa un canvi de sistemes meteorològics i difícilment el que es queda enrere podrà atrapar als que han sortit abans.

Un cop situats al costat bo de la cadena de depressions, els regatistes es concentraran en hissar les veles mes adequades que els permetin navegar amb seguretat fent espectaculars planades i sortir airosos de la caiguda de les onades de més de sis metres i que en ocasions arriben als deu.