Circulació general atmosfèrica

El moviment de l'aire a l'atmosfera està lligat a les diferències de temperatura que hi ha entre unes zones i altres del planeta a causa de la diferent de radiació solar.

Els raigs solars incideixen de forma directa a la zona equatorial, amb la qual cosa l'aire que hi ha entre els tròpics és molt càlid. Els raigs solars arriben més esbiaixats a les zones polars i no hi porten tanta calor; l'aire del casquet polar és molt fred. Aquesta distribució d'aire càlid i fred fa que, a la zona equatorial, l'aire tendeixi a pujar, ja que és calent i, per tant, menys dens. L'aire fred pesa més i, per tant, a les zones polars hi ha una tendència a descendir.

A través de diferents experiments, s'ha pogut comprovar que hi ha diverses zones en que l’aire puja i altres en que l’aire baixa. Puja a l'equador i baixa als 30 graus de latitud dels dos hemisferis. Torna a haver-hi ascens de l'aire als 60 graus de latitud nord i sud i descens sobre els pols.

Quan l'aire puja, es refreda; el vapor d'aigua es condensa i acaba plovent. Les zones en que l’aire puja van lligades a depressions. Contràriament, en aquells llocs on l’aire baixa van lligats a anticiclons que se situen als 30 graus de latitud, com és el cas de l’Anticicló de Santa Helena. Als 60 graus, hi tornem a trobar depressions, és el que succeeix en el corrent circumpolar antàrtic. Sobre els pols hi ha descens de l'aire i, per tant, anticicló.