Problemes ambientals

L’activitat humana que es realitza a terra és la causa de la major part dels problemes ambientals al mar. Es calcula que el 80% de la contaminació marina és d’origen terrestre, mentre que la resta es produeix directament al mar.

 

Els principals problemes ambientals estan relacionats amb l’abocament de tot tipus de residus sòlids al mar. Entre el 60 i el 80% d’aquestes deixalles són plàstics, la majoria dels quals queden surant a la deriva a mar obert, acumulant-se en determinades zones de l’oceà.

 

Un altre dels gran problemes que afecten el mar és la sobreexplotació de recursos pesquers, la pesca intensiva en determinades zones del planeta està portant a l’esgotament de les pesqueries, això va en detriment de la pesca artesanal que és més sostenible i integrada en un territori.

 

L’escalfament global del planeta té un impacte molt important en els ecosistemes marins i les zones costaneres. D’una banda, es produeix un augment en el desgel dels pols cosa que afecta de forma directa en l’augment del nivell del mar, i de l’altra es pot arribar a modificar la circulació marina en determinades zones del planeta, cosa que podria tenir greus conseqüències ambientals i socials.