Navegant pel Mediterrani

Navegant pel Mediterrani

Tant en la sortida com en l’arribada de la regata, els navegants de la Barcelona World Race s’enfronten a unes condicions meteorològiques que poden variar des de suaus brises, situacions anticiclòniques sense vent, fins a vents forts i a ratxes en poques milles de diferència. Això és degut a la proximitat de la costa i la seva orografia, generalment muntanyenca, que provoca canvis en la direcció i intensitat del vent.

Quan els navegants s’acosten a l’estret de Gibraltar sortint de Barcelona, es poden trobar amb moltes dificultats si el vent bufa de ponent (de l’oest), perquè el vent els va en contra i han de fer molts canvis de rumb per poder sortejar-lo i arribar a l’Atlàntic. Si es troben amb una situació de Llevant (de l’est) és més fàcil arribar a l’Atlàntic. La situació s’inverteix en arribar a l’Estret després de circumnavegar el planeta.