Atenció, mercant a la vista!

Atenció, mercant a la vista!

Es calcula que el 10% del tràfic mundial de vaixells circula per l’estret de Gibraltar, ja que aquesta zona és una de les principals rutes de navegació que segueixen els vaixells mercants que van i vénen d’Extrem Orient i d’Amèrica.

Per controlar aquest tràfic els vaixells no circulen per on volen, sinó que per entrar al mar Mediterrani es fa pel canal més proper a la costa marroquina i per sortir pel canal més proper a la costa gaditana. Els navegants de la Barcelona World Race, hauran d’estar molt atens a aquesta circulació per evitar qualsevol col·lisió.