El desgel dels pols

Una de les majors preocupacions dels navegants que passen pel Cap d’Hornos és la gran presència de growlers i icebergs, els quals resulten enormement perillosos durant la navegació ja que els vaixells se’ls poden trobar i patir col·lisions. La presència de masses de gel és cada vegada més gran en aquesta zona degut al fenomen conegut com escalfament global del planeta.

El CO2 i altres gasos anomenats d’efecte hivernacle, s’acumulen a l’atmosfera formant una capa cada vegada més gruixuda i atrapen la calor del sol, provocant un escalfament del planeta. La principal font de contaminació són les plantes de generació d’energia a base de combustibles fòssils. La segona causa principal són els automòbils que emeten quasi 1500 milions de tones de CO2 l’any.

Alguns dels efectes de l’augment de temperatures ja s’estan notant. El nombre d’incendis forestals i la seva força s’ha incrementat molt els últims anys. També s’han sofert més catàstrofes naturals climàtiques com tempestes tropicals, pluges torrencials, inundacions, etc. Aquests efectes es produeixen conforme el clima és més càlid, l’evaporació s’incrementa causant un augment en les precipitacions i la seva virulència. Aquest augment de pluges també produeix més erosió, cosa que afavoreix la desertització.

Altres efectes són menys evidents però igualment greus. Els corrents marins són molt importants en els climes continentals i la seva modificació pot provocar greus variacions en les temperatures. El corrent de l’Atlàntic Nord, per exemple, és produït per canvis de temperatura i sembla ser que, quan el clima es fa més càlid, aquest corrent va disminuint, fet que provocarà que zones com Escandinàvia i Gran Bretanya poguessin presentar un clima més fred en no arribar aquest corrent càlid.

També es modificarà la distribució de la fauna i la flora del planeta. A banda dels efectes sobre la biodiversitat, aquest fet afavorirà l’extensió, a zones temperades, d’algunes malalties que porten alguns mosquits tropicals com ara la malària, la febre groga, etc.

Un altre motiu de gran preocupació és l’augment del nivell del mar. Aquest nivell està pujant entre 1 i 2 cm cada dècada i és provocat, d’una banda per l’expansió de l’aigua quan s’escalfa, i per l’altra, pel desgel dels casquets polars, el que produirà també un augment del nombre d’icebergs i growlers que són difícils de veure, fins i tot, als radars dels vaixells, els costa de detectar-los.