Biodiversitat a l’Antàrtida

La presència de vida a l’Antàrtida està fortament condicionada per la temperatura, fet que genera que siguin poques espècies les que puguin adaptar-se a unes condicions tan dures. Per aquest motiu, és en el medi marí on trobem una gran riquesa d’organismes. De fet, els mars que envolten l’Antàrtida amaguen l’ecosistema més productiu i, a alhora, més fràgil del planeta.

La seva riquesa depèn dels corrents d’aflorament que condicionen la cadena tròfica, que tenen la seva base en el krill, un organisme del plàncton. Altres organismes que formen part d’aquesta cadena són esponges, cnidaris, anèl·lids, equinoderms i mol·luscs, entre els invertebrats. Pel que fa als vertebrats, trobem peixos, aus com l’albatros, el petrell i el pingüí. Respecte als mamífers trobem espècies com foques i cetacis.

El grup dels cetacis engloba vàries espècies de les quals, un gran nombre viu a l’Antàrtida. Aquestes no són residents permanents, ja que durant l’hivern migren cap a latituds més temperades per reproduir-se i tornen a l’estiu quan l’aliment és més abundant. En el grup dels cetacis trobem rorquals, balenes, catxalots, orques i dofins.

balena_geperuda_mercedes_Muñoz