Equips d’informació meteorològica

 Equips d’informació meteorològica

Durant segles, les persones que navegaven han estat pendents del cel i del baròmetre per tal d’anticipar els canvis de temps. Quan encertaven la predicció però, ho feien amb poc marge de temps i per a una zona de navegació petita. Avui dia, els patrons de la Barcelona World Race embarquen diversos aparells electrònics per saber les condicions meteorològiques que els esperen. 

  • L’equip de vent: és el que indica la intensitat i la direcció del vent i informa del vent aparent.
  • El baròmetre electrònic: serveix per saber la pressió atmosfèrica i, d’aquesta manera, comparar-la amb la previsió i fer les interpretacions convenients.
  • El baròmetre: dóna informació de la temperatura i l’ higromètre de la humitat. Aquestes dades són suficients per tenir una idea del temps que es pot trobar a la zona de navegació.

 

  • NAVTEX: aparell electrònic que permet rebre informació i alertes meteorològiques, informació de marees i zones de navegació restringida.

 

Els navegants també disposen periòdicament d’informació gràfica i escrita mitjançant mapes on es mostra la direcció (fletxes) i intensitat del vent (color), en un sector del planeta. Saber llegir aquests mapes és fonamental per establir la tàctica adient; per això existeixen també programes d’ordinador que processen les dades de les previsions meteorològiques amb altres paràmetres relatius al vaixell. Però tot i que l’ordinador ajuda a buscar la millor ruta al voltant del món, la decisió del navegant marca la diferència.