El programa ADRENA per a una bona estratègia

El programa ADRENA per a una bona estratègia

Tots hem vist mapes isobàrics per televisió. Són aquells mapes plens de línies que uneixen els punts amb la mateixa pressió atmosfèrica i donen forma als anticiclons i les borrasques. A partir d’aquests mapes, els mateixos serveis meteorològics elaboren els mapes de predicció de vents. 

Els navegants però utilitzen un programa de navegació anomenat "ADRENA" que els ajuda a prendre decisions estratègiques.

El programa integra diferents paràmetres: 

 - velocitats teòriques del veler en diferents rumbs i condicions ("corbes POLARS")

- diagrama de veles (SAILCHART)

- arxius meteorològics amb mapes de vent (arxius GRIB) 

- Gps (WAYPOINT)

Aquests 4 paràmetres tenen moltes variables. El programa les analitza i proporciona al navegant la ruta òptima a seguir. 

Són paràmetres teòrics, caldrà que el navegant n’interpreti la fiabilitat, introdueixi matisos, etc. i prengui la decisió final.