Taula de cartes

Els Open 60 porten l’última tecnologia en posicionament, comunicacions i electrònica. El lloc des d’on es controlen totes les dades que subministren els aparells electrònics de l’embarcació és la taula de cartes o central de navegació, situada en una posició central dins de la cabina, i considerada per molts el cervell del vaixell. De fet és on els navegants passen més temps durant la seva volta al món. Hi ha velers que tenen instal·lada la llitera al seu davant per no perdre informació en cap moment.

A la taula de cartes hi ha un ordinador que té instal·lats programes de navegació. A ell estan connectats els equips de comunicació, de posicionament i d’informació meteorològica, que permeten controlar i analitzar diferents aspectes com el rumb, la velocitat, la posició dels velers contrincants o el vent, per poder crear una estratègia adient per cada situació. A més també permet connectar-se a internet per rebre els previsions meteorològiques, enviar i rebre correus electrònics, editar fotografies, etc.