Quina hora és?

Quina hora és?

L’elecció del Meridià de Greenwich com a referència de la longitud va ser bàsicament per estalviar-se problemes amb els fusos horaris. A la Terra hi ha 24 fusos horaris a partir del meridià de Greenwich: 12 cap a l’est (s’afegeix una hora al dia) i 12 cap a l’oest (es resta una hora al dia). Aquest meridià és la zona horària de referència respecte de la qual es calculen totes les hores corresponents a les altres zones horàries del món i és el que es coneix com a UTC o temps universal coordinat. Es pren UTC ± 0 el fus horari que passa pel Meridià de Greenwich.

 

La línia oposada al meridià de Greenwich, és a dir, el semicercle que el completa per a formar un cercle de 360º, es troba a l’Oceà Pacífic. Aquesta línia correspon a la línia internacional de canvi de data, a partir de la qual es canvia el dia i li correspon un UTC ± 12. Així, si es travessa la línia d’oest a est es sumen 24 hores i es torna a viure el mateix dia, però si es travessa d’est a oest, cal restar-ne 24 i es perd un dia. Encara que sigui per anar a la illa situada a l’altre costat de la línia que està a 20 km de distància. Com que creua una zona amb moltes illes i poques poblacions, van decidir que seria la opció que menys inconvenients generaria.