L’equivalència de la milla nàutica

L’equivalència de la milla nàutica

La milla nàutica és una mesura de longitud que equival a 1852 m. Aquesta mesura es va adoptar per conveni per simplificar els càlculs de conversió entre angles i distàncies. Aquest valor correspon aproximadament a la longitud d’un arc d’un minut de latitud terrestre.

 

Si volem saber la mesura d’una milla nàutica quan treballem sobre una carta nàutica, només cal que posem el compàs de puntes sobre un minut de l’escala de la latitud (les que estan situades a dreta i esquerra de la carta). Cometríem un error si agaféssim com a referència un minut de l’escala de les longituds, ja que com que el diàmetre dels paral·lels va disminuint a mesura que s’apropen als pols, el valor d’1’ equivaldria cada cop a menys metres. Els minuts de longitud només equivalen a una milla en les proximitats de l’equador terrestre.

Una altra equivalència important en la navegació és la de les hores i els graus de longitud. Com que la Terra realitza un gir de 360° cada 24 hores, cada hora es correspon amb 15° de longitud.