Consum energètic a bord

Consum energètic a bord

La potència consumida pels elements elèctrics d’una d’aquestes embarcacions es situa entre 9.283 watts hora i 14.949 watts hora en 24 hores, com a mínim i màxim respectivament. Els elements que més energia consumeixen un IMOCA 60 són la quilla basculant, el pilot automàtic (3-4 A/h, encès les 24h) i les comunicacions via satèl·lit per enviar imatges (15-25 A/h).

 

Aparells electrònics

% potència min.

i màx. en 24h

Instrumentació

5

Pilot automàtic

20-28

Radiocomunicacions

10-23

Informàtica

16-20

Multimèdia

1-2

Altres

26-43