Vaixell estable

Quan es van crear els IMOCA 60 l’objectiu principal va ser simplificar les regles del joc, d’aquí que li posessin aquest nom, és a dir, la idea era que fossin de 60 peus però que el dissenyador tingués llibertat per crear-lo. Però com succeeix sovint, ràpidament va aparèixer la necessitat d’instaurar uns límits, sobretot per motius de seguretat.

 

Actualment, el disseny ha de complir una sèrie de requisits de seguretat que es poden classificar en dos grans grups: les normes de disseny estructural, que són les que obliguen a disposar de compartiments estancs, escotilles de sortida, etc. i, els requisits d’estabilitat, que són una sèrie de normes i proves que s’han d’aplicar a cada vaixell per garantir la seva estabilitat i la seva capacitat de tornar-se a adreçar en cas de bolcada. Per comprovar aquests requisits, es sotmet als vaixells a unes proves d’estabilitat.

Sabies què?