Bolcada del vaixell

Bolcada del vaixell

Les onades grans, mal agafades o que vinguin per sorpresa són molt perilloses ja que poden arrossegar tot el que troben al seu pas per la coberta o fins i tot fer bolcar l’embarcació. També pot passar que la proa es clavi a l’aigua i que el vaixell s’aixequi catapultat cap endavant.

El problema en els IMOCA 60 és que al bolcar, l’aigua dels tancs de llast i la quilla mòbil queden mal col·locats a la banda de sota i dificulten la recuperació de l’horitzontalitat. Per aquest motiu abans de començar una regata, els IMOCA 60 han de superar la prova d’adreçament.

Altres vegades es perd una part de la quilla i el vaixell perd totalment l’estabilitat.

Molts navegants temen les ones del cap d’Hornos i les de l’Índic Sud, especialment a la zona de les illes Kerguelen on hi ha molt poca fondària. En aquesta zona l’oceà passa de milers de metres de fondària a uns pocs centenars que alteren el ritme i la mida de les onades.