Mesures de seguretat

La seguretat i la prevenció d’accidents són claus en una regata com ara la Barcelona World Race. Hem d’estar preparats per afrontar els riscos inherents a l’activitat que duem a terme, per això, no n’hi ha prou amb prendre unes actituds de seguretat sinó que, a més, hem de disposar dels mitjans materials per cobrir el màxim de factors de risc possible.

 

Per aquest motiu l’organització ha establert un reglament i unes normes de seguretat referents a l’equipament obligatori a bord que cal complir per disminuir al màxim possible qualsevol risc innecessari. L’actitud de prudència dels regatistes també és crucial per no patir cap ensurt.