La relació potència-pes

La relació potència-pes

En la construcció d’un IMOCA 60 és molt important tenir present la relació entre la potencia i el pes. La relació potencia-pes és un coeficient que s’obté de dividir la superfície vèlica (m2 de veles) pel pes del vaixell (en tones).

Depenent dels m2 de superfície vèlica i el pes del vaixell tindrà més o menys superfície de fregament. Si un vaixell té més superfície de fregament es reduirà la seva velocitat, es a dir, anirà més lent.

Per exemple, un IMOCA 60  construït amb fibra de carboni, amb una superfície vèlica de 300 m2 i un pes de vaixell de 7,5 – 7,8 T, tindrà un coeficient de potència entre 38 i 40.  Mentre que un veler de la mateixa eslora i de superfície vèlica 216m2 i un pes de 18,7 T, té un coeficient de 11,5. Això significa que un IMOCA 60, té menys pes respecte un veler normal per tant té menys superfície de fregament, més coeficient i anirà més ràpid. Aquest coeficient intervé sempre que els vaixells tinguin la mateixa eslora.

Els extraordinaris avenços en materials composts han permès assolir aquests nivells de lleugeresa; això, unit a la quilla pendular, permet desenvolupar els potents aparells que propulsen els IMOCA 60.