La quilla, una simple palanca

 La quilla, una simple palanca

Encara que l’aparició de la palanca està documentada al voltant de l’any 3000 aC a Mesopotàmia, va ser Arquimedes (287 – 212 aC) qui va citar la famosa màxima “Doneu-me un punt de suport i mouré el món”. Si bé Arquimedes no va inventar la palanca, sí que va escriure la primera explicació rigorosa del principi que entra en joc en accionar-la.

 

La quilla pivotant és una palanca amb punt de suport en la intersecció quilla/casc. A un costat, l'orsa amb el bulb, a l’altre extrem, una força. Una força que venç la resistència del pes del bulb recolzant-se en el casc. Simple i eficaç.