Història de quilles i orses

Història de quilles i orses

L’orsa no és una idea moderna. Fa segles, molts velers clàssics holandesos en duien de laterals per navegar en zones de poca fondària. Molt abans, en la prehistòria sembla que també es feien servir per ajudar a mantenir el rumb en rais de troncs com és el cas de la Kontiki.

 

Hi ha diversos tipus de quilles i orses. L’Spray de Joshua Slocum tenia una quilla que s’anomenava “correguda” ja que anava de proa a popa. L’Spray era una balandra de pesca del segle XIX amb un buc en forma de V i dos pals amb diverses veles que permetien al seu patró molta llibertat de moviments ja que una vegada equilibrades, el vaixell es mantenia en el seu rumb hores i fins i tot dies sense cap pilot automàtic.