L'equipament personal

La vestimenta que fan servir els skippers ha de garantir el seu benestar, és a dir, ser flexible, eixugar-se ràpid i protegir-los de la humitat constant i de les condicions extremes, però alhora no els ha d’empipar massa en el moment de fer la feina.

Cal pensar que en un vaixell tipus IMOCA 60 sempre hi ha vent aparent, i això fa que augmenti la sensació de fred. Una temperatura ambient de 20º C ens sembla càlida sense vent, però pot produir una sensació d’autèntic fred amb un vent de 25 nusos. En comparació, una temperatura molt freda de 0º C sense vent passarà a ser gèlida amb 25 nusos de vent.