Vida a bord

En un dia de navegació els skippers s’ocupen d’adaptar les veles als canvis de vent, i de mantenir al màxim el ritme de la competició. Cada equip decideix la durada dels torns de guàrdia que oscil·len entre les 2 i les 4 hores. Així, el temps de descans i mantenir una bona alimentació permeten als regatistes estar preparats per qualsevol canvi o contratemps.

De fet, les condicions de vida en una regata de volta al món són molt dures i, sovint, la gent es pregunta com poden aguantar els navegants. Els regatistes, en canvi, es fan una pregunta ben diferent: com poden relaxar-se sabent que es navega de nit entre gels, amb perill de bolcar o amb el pal al límit de la resistència? Establir una rutina a seguir durant una regata de volta al món resulta clau: menjar, dormir, beure i descansar correctament són aspectes bàsics per no defallir en els moments de més desgast.

Els participants en aquesta regata, com a professionals que són, no deixen res a la improvisació. Molts d’ells comencen un pla d’entrenament mesos abans per adaptar el cos al ritme que hauran de portar al vaixell, al programa nutritiu, al sistema de guàrdies, a l’esforç físic,... Altres, però, ajornen aquesta preparació fins al dia de la sortida confiant en la seva experiència i la seva capacitat d’adaptació.