Seguretat passiva

La seguretat passiva és un conjunt de normes que segueixen els patrons a bord per evitar accidents personals i avaries. En aquest sentit, els navegants hauran de tenir en compte el següent:

Complir les regles internacionals de seguretat de la classe IMOCA i de la direcció de la regata.

  1. Mantenir en perfecte estat els elements i aparells electrònics de seguretat.
  2. Seguir les normes de seguretat a bord.
  3. Revisar el vaixell seguint les rutines previstes amb l’equip de terra.

En aquest sentit anticipar-se als perills i comptar amb l’equip o elements de seguretat requerits per l’organització els ajudarà a fer front els perills i problemes que es puguin esdevenir de la navegació. 

Temes relacionats