La farmaciola

La farmaciola

Els regatistes de la Barcelona World Race compten amb una farmaciola molt complerta obligatòria a bord de tots els vaixells, a més de l'assistència de metges a distància que haurien d'ajudar a superar els problemes que sens dubte sorgiran, tot i que, normalment tots els participants gaudeixen d'una salut excel·lent.

La farmaciola que hi ha a bord de cada vaixell participant –que ha estat revisada per l'equip mèdic de l'organització de la regata– ha estat dissenyada no només per fer front a gairebé totes les situacions crítiques que poden patir els regatistes, sinó també tenint en compte el temps que pot transcórrer fins que puguin rebre assistència en un centre professional. 

Aquesta no només ha d'abastar els elements necessaris per a un ampli ventall d'incidències mèdiques, sinó que ha d'oferir al navegant una visió ràpidament comprensible de la seva estructura interna. El navegant ha de poder trobar medicaments i instrumental d'una forma ràpida i segura. En el cas d'una emergència mèdica a bord és habitual que el navegant ferit o malalt es trobi en una situació meteorològica complicada i en un entorn humit i el menys adequat per a qualsevol acte mèdic.

La farmaciola és també imprescindible perquè els navegants puguin seguir les indicacions mèdiques dirigits a distància per els metges a través de videoconferència o el sistema de comunicació possible en el moment precís.

La farmaciola dissenyada per la Dra. Belén Gualis, la directora mèdica de la regata, es compon d'una llarga llista de medicaments i materials per a cures. Aquesta està estructurada en sis departaments amb diferents codis d'identificació:

     El compartiment F, el vermell, és el compartiment de les emergències.
     El compartiment T, el blau, és el de traumatologia.
     El compartiment I, el verd, és dels antibiòtics i antiinflamatoris.
     El compartiment S, taronja és el que està destinat per a la pell i òrgans dels sentits.
     El compartiment D, groc és el de l'aparell digestiu.
     El compartiment E en marró és el de l'equipament.

famaciola 2

Així, a la farmaciola d'un vaixell que farà la volta al món, hi ha d'haver:

Medicaments: analgèsics (àcid acetilsalicílic, paracetamol), antitèrmics, antidiarreics, col·liri antisèptic (gotes per als ulls), antiàcid digestiu, solució desinfectant, antiinflamatori, antiespasmòdic, pomada antiinflamatòria, antiàcid digestiu, antial·lèrgic, antibiòtic, protectors solars, etc.

Material sanitari: gases estèrils, benes de gasa (de diferents mides), bena elàstica, bena cohesiva, esparadrap, tiretes, termòmetre, màscara boca a boca, adhesiu per a sutura, pinces, tisores, etc.

En aquest vídeo, la Dra. Belén Gualis explica la farmaciola dissenyada per a la Barcelona World Race.