Assistència mèdica

Assistència mèdica

Les tripulacions de les embarcacions que finalment prenguin la sortida el proper mes de desembre s’enfrontaran durant tres mesos a unes condicions climàtiques extremes, on la seva resistència i la del seu material serà posada a prova dia i nit i determinarà el resultat final.

En aquest context, la Barcelona World Race compta amb un conveni de col·laboració amb l’Hospital Quiron-Tecknon, el qual compta amb una llarga trajectòria en projectes pioners i d’innovació en el marc europeu en telemedicina.

Les tripulacions disposen d'un precís protocol d'actuació i una Guia Mèdica per comunicar els símptomes, i obtenir un diagnòstic i un tractament. Aquest contacten amb un servei d'assistència mèdica a través de videoconferència. D’aquesta manera, l’assistència mèdica per a una regata d’aquest tipus es basa en tres aspectes fonamentals: la formació sanitària de les persones que hi participen, la composició de la farmaciola i la qualitat de la comunicació entre regatistes i personal mèdic.

El projecte combina els coneixements de navegació i l’experiència en el món de la  vela, els coneixements mèdics i el control dels mitjans de comunicació que es disposaran en els vaixells per a la regata, per tant hi haurà una assistència real en qualsevol lloc on es produeixi la necessitat d’actuar durant la circumval·lació al planeta. Es planteja un nivell bàsic de comunicació via mòbil i un segon nivell via satèl·lit en fase experimental de vídeo conferència.

És important que els regatistes comptin amb una preparació prèvia, la prevenció i el control del risc i és per això que s’ha posat en marxa una formació específica per a l’equip mèdic en continguts referents a les lesions més freqüents en navegació transoceànica, i una altra formació per a regatistes, tant en els protocols de comunicació com en l'ús de la farmaciola i formació sanitària bàsica per tal de poder dispensar l’atenció mèdica a distància durant la regata.

El llibre del doctor Jean Yves Chauves

Des de fa deu anys, en les regates transoceàniques franceses que són majoria, s’utilitzen protocols mèdics de diagnòstic i assistència a distància posats a punt pel metge francès Jean Yves Chauves, que són actualitzats constantment en funció de l’evolució de les patologies, l’augment de la velocitat dels vaixells i dels avenços mèdics i tecnològics: satèl·lits, correus electrònics, càmera web, etc.