Seguretat activa

S'entén per seguretat activa les accions que ha de realitzar la tripulació en el cas de sorgir algun accident o incidència que requereixi la demanda d'auxili ja sigui a un mateix, al company o a l'exterior.

Cal tenir en compte que durant la major part del trajecte de la Barcelona World Race, els IMOCA 60 navegaran lluny de les rutes comercials freqüentades per altres vaixells i a grans distàncies dels continents, i serà  quasi impossible l’assistència per mar i aire.

A més, el reglament de la regata penalitza l’ajut extern per la qual cosa, en cas d’assistència mèdica, les tripulacions comptaran amb la formació sanitària de cada participant i una farmaciola preparada per a l’ocasió, el sistema de consultes telefòniques vinculat al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima i  el suport d’un equip mèdic especialitzat.