Història de la vela oceànica

A finals del segle XIX, molts mariners professionals havien realitzat circumnavegacions per demostrar, més enllà de qualsevol dubte, que el món no era pla; però ningú n’havia fet en solitari. Aquesta va ser la gran fita de Joshua Slocum, que va inspirar centenars de navegants, durant el segle passat, a emular la seva gesta, inclosos els participants, en doble, de la Barcelona World Race.

La vela oceànica en solitari es planteja com un gran repte que molts navegants busquen i han buscat com a forma de enfrontar-se i viure el mar.