L'equip de terra

La Barcelona World Race no podria salpar sense comptar amb un gran i complex equip que fa possible que els patrons puguin navegar amb un vaixell capaç de donar la volta al món en regata.

D’aquesta manera, disposar d’un bon equip de terra que hagi verificat tots els detalls abans de sortir és determinant per evitar problemes un cop creuada la línia de sortida. A tall d’exemple, els IMOCA 60 són vaixells molt sensibles al pes que transporten; si per una manca de temps o verificació s’opta per dur molt material de reserva que permeti resoldre avaries, el rendiment del vaixell sobrecarregat baixarà. Per això és convenient haver-ho revisat tot i dur el que és estrictament necessari.

Durant la navegació, els regatistes estaran en contacte amb el seu equip, que en tot moment els assessorarà i els ajudarà a solucionar qualsevol problema.