Descobrint poblats fenicis

Descobrint poblats fenicis

Els arqueòlegs actuals que estudien els fenicis poden arribar a saber on estaven ubicats els poblats seguint les rutes marítimes que feien aquests.

Per conèixer aquestes rutes tenen en compte el règim de vents del Mediterrani i els corrents marins. Seguint aquests paràmetres, els investigadors han aconseguit identificar restes de pobles fenicis, ja que els vaixells i el sistema vèlic que empraven només els permetia navegar amb vents portants o de popa.