Navegació antiga

Els pobles del món antic com ara egipcis, fenicis, cartaginesos, grecs i romans entre altres, van anar consolidant i millorant les seves embarcacions a mesura que pretenien establir contacte amb pobles veïns amb l’objectiu d’explorar, dominar i expandir les seves xarxes comercials.

Les embarcacions d’aquesta època es caracteritzaven per ser utilitzades pel cabotatge o tràfic costaner. Tot i així, les dimensions de les embarcacions canviaven en funció de l’activitat per la qual estaven construïdes: pel comerç o per la guerra.

L’invent de la vela llatina, adoptada sobretot pels àrabs i estesa per tot el Mediterrani, va constituir un gran avenç a l’hora de permetre navegar en qualsevol direcció, independentment de la direcció del vent.