La flota xinesa

La flota xinesa

A l’extrem orient a l’Edat Mitjana, ja feia segles que es comerciava per mar seguint rutes desconegudes pels europeus i amb ajudes com l’agulla magnètica. Un exemple d’això, eren les embarcacions xineses que s’anomenaven joncs, les quals tenien un aparell molt original que imitava l’ala dels ocells, sent força diferent a cap altre d’europeu. Actualment hi ha velers esportius amb aparell de jonc, moda que va començar a la dècada dels anys 60 quan el coronel H.G. “BlondieHasler va crear i participar en l’Ostar, regata de travessia de l’Atlàntic en solitari.

La visió que s’ha tingut durant segles de la Xina en la història de la navegació està canviant. En els darrers anys s’han plantejat diverses hipòtesis sobre l’existència d’una gran flota xinesa de joncs que, entre els anys 1431 i 1433 -60 anys abans que Colom i 88 abans que Magallanes-, va fer diverses expedicions pel món visitant les costes d’Amèrica i Àfrica.