La navegació a l’Edat Mitjana

Els segles de transició entre el món romà i la baixa Edat Mitjana van conformar un procés lent i poc conegut. Al segle XI però, la gran productivitat agrícola va ajudar al ressorgiment de moltes ciutats europees generant un excedent agrícola que va permetre en primer lloc l'especialització en el treball,  el desenvolupament del comerç i, més tard, el de l'artesania. Aquest desenvolupament va generar la creació de nous nuclis urbans que cada cop més van anar adquirint importància.

És en aquesta època quan comença l’etapa dels grans descobriments de noves terres i de les grans navegacions d’altura. Durant aquesta època es va iniciar un comerç molt important entre orient i occident per transportar espècies i productes valuosos que venien d’Àsia. Aquest comerç es feia mitjançant intermediaris àrabs que transportaven aquests productes per rutes terrestres en caravanes fins als ports de la Mediterrània oriental -el Líban-. Un dels aventurers d’aquesta època va ser el venecià Marco Polo, qui va escriure les memòries dels viatges que va dur a terme entre el 1271 al 1295.