Rutes comercials actuals

Rutes comercials actuals

En l’antiguitat, l’única forma de transportar mercaderies a grans distàncies era embarcant-les i, tot i l’obertura posterior de grans vials de comunicació terrestre, el mar va ser el mitjà de comunicació protagonista en el transport comercial i de persones fins a l’aparició del ferrocarril al segle XIX, o posteriorment el camió el qual va revolucionar el transport terrestre.

En la distribució de les rutes comercials actuals hi intervenen diferents factors. Alguns d’ells són geogràfics com ara la línia de la costa, l’existència de passos, ja siguin naturals o artificials, la distància entre ports i les seves característiques. D’altres són de caràcter oceanogràfic com els corrents, l’onatge i les marees i d’altres de caràcter econòmic.

La coincidència de la ruta que segueix la nostra regata amb les rutes comercials marítimes suposa un perill. La possibilitat de xocar amb un mercant o amb la càrrega que hagi pogut perdre no són gens menyspreables. És per això que s’han de tenir tots els sentits en alerta per evitar qualsevol incident