Fer les Amèriques

Fer les Amèriques

Al segle XIX, les transformacions de les estructures agràries, la revolució industrial i els avenços tècnics en general, van provocar que un gran nombre de població de tota Europa quedés a l’atur. Pel tal de millorar la vida i amb l’esperança d’enriquir-se, molts emigrants anaven al Nou Món a fer les Amèriques. Aquells emigrants que aconseguien fer fortuna i retornar rics eren els indians o americanos. Alguns dels indians més coneguts van ser Josep Xifré, Joan Güell, entre d’altres.

Una altra de les activitats comercials més productives en què els catalans estaven implicats va ser el tràfic d’esclaus, que després del vi era el negoci més lucratiu, fins al punt que es va crear l’ofici de negrer.